sobota, 30 sierpnia 2008

Dzisiaj odbyły się finały IV Inowrocławskiego Turnieju Tenisowego Artystów. Na korcie zaprezentowali się między innymi:

Today we could see in Inowroclaw finals of IV Inowroclaws Polish Artists Tenis Cup. Played:

 

Michał Milowicz - actor:

 

tenis1

 

 

2.Tomasz Stockinger - actor:

 

 

tenis2

 

 

3. Piotr Cyrwus (actor) i Stan Borys (singer):

 

 

tenis3

 

 

4. Inowrocławska publiczność -

 

 

tenis4

 

 

5. Marcin Daniec - on stage comedian - Polish Richard Pryor:

 

 

tenis5

 

14:59, foto_kujawiak , Miasto (City)
Link Komentarze (2) »
piątek, 29 sierpnia 2008

The Wall you can see on the picture are remains of Inowroclaw's fortyfication.City walls were built after 1431 and were really impressive. Were one of the first in Poland antyartillery walls. This one is placed in the present City Centre.

Mur, który widać na zdjęciu, to pozostałości fortyfikacji Inowrocławia. Z rozległych fortyfikacji antyaryleryjskich pozostały tylko dwa fragmenty. Ten ze zdjęcia, znajduje się w Centrum.

 

city walls 1

 

Recently I was there taking photos with intention to write about the landmark  and I was terrified what I've seen...

Ostatnio wybrałem się tam, żeby zrobić zdjęcia muru, ale to co zobaczyłem przeraziło mnie...

city walls2

I understand for some people it's only a pile of old bricks...

Rozumiem, że dla kogoś to może być tylko kupa starych cegieł...

 

city walls3

 

But I think not only City Centre need revitalisation but some brains as well.

Wychodzi na to, że nie tylko Centrum potrzebuje rewitalizacji, ale kilka mózgów również.

city walls4

12:03, foto_kujawiak , Miasto (City)
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 28 sierpnia 2008

...and who says black cats always should have green eyes... ;-)

.... i kto mówi, że koty zawsze pownny mieć zielone oczy...

 

 

who says

 

Zofiówka takes name from chapel of St. Sophia built here in 15th century dedicated to Queen Zofia Holszanska, King Władysław Jagiełło's wife.

In the neighbourhood, till 1939 was placed Jewish (one of two) cementary which begining takes back to 14 century, where in Inowrocław were founded first Jewish settlement. The oldest tombstone was dated on 1591, destroyed during II World War. It was place of eternal rest for members of Salomonshons and Levy families. On the cementary was tomb of Michael Levy (1807 - 1879), merchant and industrialist, pioneer of industrialization of the region. The Cementary was destroyed in 1939 by Germans.

Building on the picture is Water Tower (Wasserturm) built in 1903 - 1904 by Wasserwerks Aktien Gessellschaft Berlin.

 

Nazwa Zofiówka bierze swój początek od wybudoiwanej w tym miejscu kaplicy Św. Zofii, wzniesionej ku czci królowej Zofii Holszańskiej, żony Władysława Jagiełły.

W sąsiedztwie, do 1939 roku znajdował się jeden z dwu Żydowskich cmentarzy, którego początki sięgają XIV wieku, kiedy w Inowrocławiu powstało pierwsze osiedle żydowskie. Najstarszy nagrobek, zachowany do II Wojny Światowej pochodził z 1591 roku. Było to miejsce spoczynku dla przedstawicieli zasłużonych dla Inowrocławia rodów Salomonsohnów i Levych. Na tym cemtarzu znajdował się również nagrobek Michaela Levy (1807 - 1879), kupca i przediębiorcy oraz pioniera industrializacji na ternie Kujaw Inowrocławskich i Pałuk. Cemtarz został zniszczony przez Niemców w 1939 roku.

Budowla na zdjęciu to Wieża Ciśnień zbudowana w latach 1903 - 1904 przez Wasserwerks Aktien Gesellschaft z Berlina.

 

Water Tower
 

 

 

08:50, foto_kujawiak , Miasto (City)
Link Dodaj komentarz »
środa, 27 sierpnia 2008

Today I'm taking you away from crowdy Center back to Spa Park...

Dzisiaj opuszczamy centrum, żeby pospacerować (?) w Parku Solankowym...

 

 

carrige

 

wtorek, 26 sierpnia 2008

The title of today post is a name of a small oriental restaurant with Chinese and Vietnamese food by Dworcowa Street seen on the picture. Restaurant doesen't work anymore, it's now clothing shop. According to yesterday's post, this is where City Centre stars and this street leads to Market.

Tytuł dzisiejszego wpisu, to nazwa restauracyjki z chińskim i wietnamskim jedzeniem przy ulicy Dworcowej, jedną i drugą widzicie na zdjęciu. Restauracja już nie działa, mamy tu teraz sklep odzieżowy. Nawiązując jeszcze do wczorajszego wpisu, od tego miejsca zaczyna się Centrum i ulica prowadzi do Rynku.

 

Dworcowa

 

09:01, foto_kujawiak , Miasto (City)
Link Komentarze (2) »
poniedziałek, 25 sierpnia 2008

Co do tego, że Rynek w Inowrocławiu potrzebuje rewitalizacji, chyba nikt w mieście nie ma wątpliwości. Plany przebudowy rynku już są, ogłoszone w kwietniu, budzą emocje w mieście i bardzo dobrze. Projekty można obejrzeć tutaj.

There is no doubt, Inowrocław's Market needs to be revitalised. Plans were published in April and causing flutter among inhabitants of our city. Projects you can see here.

Market1Ostatnio pojawił się projekt, aby na inowrocławskim rynku pobudować, coś w rodzaju krakowskich Sukiennic. Moim zdaniem, każdy projekt, który zmieni oblicze Rynku jest wart wprowadzenia w życie. Dyskusja toczy się tutaj.

One more project appeared recently. The plan is to built in the middle of the Market something like Cracow's Drapers' Hall. Any project which is going to change the face of our Market is worth to be accomplish. Discussion goes on.

Market2

10:02, foto_kujawiak , Miasto (City)
Link Komentarze (2) »
 
1 , 2 , 3 , 4