czwartek, 31 lipca 2008

Independence Street is an alee on a Rąbin district. Street itself is not very interesting but neighbourhood is.

 

Pełna nazwa ulicy to - Ulica Aleja Niepodległości - trochę to dziwne, bo uważam, że Aleja Nipodległości - zupełnie by wystarczyła, tak brzmi to trochę dziwacznie. Sama ulica nie jest zbyt ciekawa, ale widok sąsiedztwa już tak. Ulica położona jest na Osiedlu Rąbin.

 

Niepodległości

09:45, foto_kujawiak , Miasto (City)
Link Dodaj komentarz »
środa, 30 lipca 2008

solidarity

Solidarity roundabout view from Torunska street...

Rondo Solidarności - widok od strony ulicy Toruńskiej.

09:47, foto_kujawiak , Miasto (City)
Link Komentarze (8) »
wtorek, 29 lipca 2008

Lets try black and white today...

Dzisiaj kolejny pomnik, tym razem w bieli i czerni...

 

 

Ziempowit

 

poniedziałek, 28 lipca 2008

Today three pictures...

Dziś trzy zdjęcia...

 

First... Rąbin District, through rape...

Pierwsze... Osiedle Rąbin widziane z pola rzepaku...

 

 

sss

 

 

Second... Highest buildings...

Drugie... Najwyższe budynki w mieście...

 

 

sss1

 

 

Third... Different look - Industrial face of Inowrocław - "Soda Mątwy"

Trzecie... "Inna Twarz" miasta - Zakłady Chemiczne "Soda Mątwy"

 

 

sss2

 

niedziela, 27 lipca 2008

This is a gate of a church I'll take a closer look soon...

To brama kościoła, któremu przyjrzę się bliżej wkrótce...

 

 

gate

 

21:43, foto_kujawiak , Miasto (City)
Link Komentarze (2) »
sobota, 26 lipca 2008

Po raz czwarty Grzegorz Turnau obchodził swoje urodziny w Inowrocławiawiu, tym razem w klimacie Krakowskim.

 

 

turnau!

 

 

turnau2

 

 

turnau3

 

 

 

turnau4

 

 

piątek, 25 lipca 2008

We've got very hot day today. It's nice to find some shadow, maybe byone of the Solanki Ponds...

Gorąco dzisiaj. Odrobinę cienia można znaleźć przy jednym ze stawów Solankowych...

Pond

czwartek, 24 lipca 2008

These three Ladies turned up here earlier...

Te trzy Panie pojawiły się tutaj nieco wcześniej...

 

 

Tabbies

 

 

but there is one more...

ale jest jeszcze jedna...

 

 

Sitting Maid

 

and one more...

i jeszcze jedna...

 

 

wet hair

 

środa, 23 lipca 2008

I hope I don't need to tell anybody why you can see Solar System by Nicolaus Copernicus Street...

 

Chyba nie muszę nikomu mówić, dlaczego przy ulicy Mikołaja Kopernika można zobaczyć Układ Słoneczny...

 

Copernicus

06:37, foto_kujawiak , Miasto (City)
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 22 lipca 2008

There is a place in Inowrocław where you can see three different monuments placed in short distance one to another. Three monuments connected to years 1939 - 1947, showing very complicated Polish history. First of them is - Monument of Gratitude and Polish - Soviet Brotherhood of Arms, unveiled 22nd of July 1953.

Jest takie miejsce w Inowrocławiu, gdzie można zobaczyć trzy pomniki, położone w bliskiej odległości jeden od drugiego. Trzy pomniki, związane z latami 1939 - 1947, ukazujące bardzo skomplikowaną historię Polski. Pierwszym z nich jest Pomnik Wdzięczności i Polsko - Radzieckiego Braterstwa Broni, odsłonięty 22 Lipca 1953 roku.

 

Gratitude

 

 

Second - connectect to tragic events of September 1939, when small group of defenders resisted to attacked Wehrmaht.

Drugi, poświęcony jest wydarzeniom Września 1939, kiedy grupa obrońców stawiała czoło nacierającemu Wehrmahtowi.

 

September '39

 

 

Third of them connected to period of history which officially "appeard" after 1989. Iscription says: "In memory of Poles murdered on estern frontierland by Ukrainian Nationalist under OUN-UPA sign in 1939 - 1947."

 

Kresy

 

 

08:07, foto_kujawiak , Miasto (City)
Link Dodaj komentarz »
 
1 , 2 , 3 , 4