sobota, 05 maja 2012

Perełka z ulicy Solankowej.

A gem of Solankowa Street.

White House

środa, 02 maja 2012
wtorek, 01 maja 2012

Żaczek

Krótko po ukończeniu rewitalizacji w mieście pojawiły się Żaczki, ulokowały się w różnych punktach miasta. Ten (jeden z dwóch) wita gości wchodzących do Solanek.

Shortly after revitalization had been finished The Abecedarians has appeared in town, they chosen different placeces in the city. This one (one of two) welcome guests entering to Spa Park.