niedziela, 30 listopada 2008

Jadwiga

 

Since 1992 still under construction Blessed Quenn Jadwiga Church.

Od 1992 ciągle w budowie - Kościół Blogosłowanionej Królowej Jadwigi.

09:01, foto_kujawiak , Miasto (City)
Link Komentarze (2) »
sobota, 29 listopada 2008

Today is vigil of St. Andrew, in Poland it's a of fortune-telling and fun. Single people predict their futer halves. Tomorrow is St. Andrew Day who is a saint patron of Scotland, Greece and Russia. I'm taking you Andrew Street in Inowroclaw. Maybe it's not picturesque but Andrew's got his street here ;-)

Dzisiaj Wigilia Świętego Andrzeja, u nas to Andrzejki, w jaki sposób one przebiegają chyba nie muszę nikomu tłumaczyć :-). Jutro przypadają imieniny Andrzeja, któy patronuje Szkocji, Grecji i Rosji. Dzisiaj zabieram was na ulicę Andrzeja w Inowrocławiu, może nie jest zbyt malownicza, ale jest ;-)

 

Andrzejki

 

But this not finish, there is another street with Andrew in the name - Lower Andrew Street, and these two strets are very close to each other.

Jednak to nie koniec, bo w sąsiedztwie ulicy Andrzeja, znajduje się ulica Mała Andrzeja.

 

Mala Andrzeja
 
Udanych Andrzejek wszystkim! :-)

 

08:57, foto_kujawiak , Miasto (City)
Link Komentarze (2) »
piątek, 28 listopada 2008

This is General Wladyslaw Sikorski Street .

Ulica Generała Sikorskiego.

 

sikorski
 
Dla zainteresowanych, kilka linków:
 
WP
 
Newesweek
 
Interia
 
Polskie Radio
 
Wprost
 
GW

 

08:05, foto_kujawiak , Miasto (City)
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 27 listopada 2008

Sometimes late autumn monotony is brightened by something unusual. People are throwing away strange things.

Czasem późnojesienna monotonia jest ożywiana przez coś niezwykłego. Swoją drogą ludzie wyrzucają dziwne rzeczy.

 

pink

 

18:02, foto_kujawiak , Miasto (City)
Link Komentarze (2) »

These two towers are vital part of Graduation Towers. This is a place where I like to go despite of weather conditions.

Te dwie wieże to charakterystyczny element Tężni. Lubię tam spacerować bez względu na warunki atmosferyczne.

 

wieże

 

środa, 26 listopada 2008

One month left to Christmas but streets are changing.

Jeszcze miesiąc do Świąt ale ulice już zaczynają się zmieniać.

 

light

 

07:42, foto_kujawiak , Miasto (City)
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 25 listopada 2008

St. Catherina is patron saint of railwaypeople in Poland (I do ot know how is elswhere) and we've got her day today.

Św. Katarzyna jest patronką Kolejarzy w Polsce (nie wiem jak gdzie indziej) i dzisiaj przypada jej święto.

 

train

 

I don't know how you but travelling by train is one of my favourite ways of transport.

Nie wiem jak dla was, ale podróże pociągami należą do moich ulubionych.

 

parowóz

 Fot 1.: Coal trunk line Gdynia - Herby Nowe. Magistrala węglowa - Gdynia Herby Nowe.

Fot 2.: Old locomotive at Torun Main station. Lokomotywa na stacji Toruń Główny.

07:40, foto_kujawiak , Off - topic
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 24 listopada 2008

I think Pablo Picasso could find a lot of inspiration for his works walking through our housing estates.

Zapewne Pablo Picasso znalazłby wiele inspiracji do swoich prac, podczas spacerów naszymi osiedlami.

 

 

kubizm

 

 

14:50, foto_kujawiak , Miasto (City)
Link Komentarze (2) »
niedziela, 23 listopada 2008

This time in winter garment.

Tym razem w zimowej szacie.

 

rowan
16:29, foto_kujawiak , Miasto (City)
Link Dodaj komentarz »
sobota, 22 listopada 2008
 
1 , 2 , 3 , 4